Fauske er en kommune i Salten i Nordland som grenser til Sørfold, Sverige, Saltdal, Beiarn og Bodø(1). Kommunen har 9.620 innbyggere per 1. kvartal 2021(2). Kommunesenteret Fauske har bystatus og ligger innerst i Fauskevika, en arm av Skjerstadfjorden(3).

Fauske har en rik historie, natur og kultur. Kommunen er kjent for marmoreksport, gruvedrift, jordbruk og handel. Fauske har også mange attraksjoner og aktiviteter for turister og innbyggere, som Sulitjelma museum, Fauske hotell, Jakobsbakken skisenter, Sulitjelma fjellandsby, Valnesfjord helsesportsenter og mange flotte turstier(1).

Fauske har et variert næringsliv med både offentlig og privat sektor. Kommunen har blant annet sykehus, videregående skole, bibliotek, kino, kulturhus, idrettshall og svømmehall(4). Det private næringslivet består av blant annet handel, service, transport, bygg og anlegg, industri og reiseliv(5).

Fauske er en kommune med mange muligheter for å leve og bo. Kommunen har et godt oppvekst- og utdanningstilbud med 10 barnehager og 4 skoler(6). Kommunen har også et aktivt kulturliv med mange lag og foreninger, festivaler og arrangementer.